Post Ads

New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu |


Kageshwori Manohara 9 Kageshwori Manohara
Kathmandu, State 3
रु. 2,70,00,000
Price
3 aana 2 paisa
Land
13 ft
Road

2 months ago

989

ID: 2584

Featured
Save

  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu
  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu
  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu
  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu
  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu
  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu
  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu
  • New House in Sell in Kageshwori manohara 9, Kadaghari, Kathmandu

Quick Links
icon

3 aana 2 paisa
icon

Rooms
icon

6 Bed
icon

3 Bath
icon

3 Kitchen
icon

Car 1

जग्गाः ०-३-२-० (साढे ३ आना)
घरको प्रकृतिः साढे २ तल्ला ढलान र भर्याङ र छत सबै तिर टाइल र ग्रेनेट भएको
कोठाः ११ वटा (किचन ३, बेडरुम ६, लिभिङ कोठा २) भर्याङको छेउमा १ स्टोर/पुजा कोठा
झ्याल ढोकाः सबै काठको ग्रील हालेको
शौचालयः ३ वटा
पार्किङः १ गाडी र ५ वटा मोटरसाइकल एकै पटक राख्न सकिने 
खानेपानीः ४ इन्च बोरिङ (२४ घण्टा) १०००/१००० लि. को २ ट्यांकी, फिल्टर (भेसल) र सोलार समेत
रिजर्भ ट्यांकीः ३/४ हजार लि. क्षमता भएको
ढलः व्यवस्था भएको
बाटोः १३ फिट

Name : SHIVA KARKI
Phone : 9843143614
Email : Send Email
Date : 2022-04-20
Listing ID : 2584
Status : Active
State : State 3
District : Kathmandu
Muncipality : Kageshwori Manohara
VDC : Kageshwori Manohara
Ward No : 9
Tole : Khanepani Tole

Price : रु. 2,70,00,000
Price Rs : two crore seventy lakhs
Land area : 3 aana 2 paisa
No of Flat : 2.5
Road size : 13 ft
Built year : 2076
House type : Residential
Direction : North
Bedroom : 6
Bathroom : 3
Rooms :
Kitchen :
Parking : Car 1
Built Up : Sqft

Call