Post Ads

New house sales at kapan kharibot Kathmandu | 9860325808


Kharibot 11 Kathmandu
Kathmandu , State 3
रु.
Price
3
Land
13
Road

2,312 ID: 933


  • New house sales at kapan kharibot Kathmandu
  • New house sales at kapan kharibot Kathmandu
  • New house sales at kapan kharibot Kathmandu
  • New house sales at kapan kharibot Kathmandu
  • New house sales at kapan kharibot Kathmandu
  • New house sales at kapan kharibot Kathmandu

Quick Links
icon

3
icon

4 Rooms
icon

2 Bed
icon

1 Bath
icon

1 Kitchen
icon

Car 1

भुकम्प पछि नयाँ मापदण्ड अनुसार बनाएको 3आनामा 2 वेडरुम 1लिभिङ रुम 1किचन र बाथरुम गरि जम्मा 4 कोठाको आकर्षक घर बिक्रीमा
मुल्य 1 करोड 25 लाख
क्षेत्रफल:- 3 आना
मोहोडा :- दक्षिण
1कार 2 समोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने
डल पानी को ब्यबस्था भयेको
रोड:~ 13 फिट कालो पत्रे
Call 9860325808

Premium Properties

Name : Bishnu Rai
Phone : 9860325808
Email : Send Email
Date : 2020-07-29 |
Listing ID : 933
Status :

Website :

State : State 3
District : Kathmandu
Muncipality : Kathmandu
VDC : Kharibot
Ward No : 11
Tole :

Price : रु.
Price Rs : one crore twenty five lakhs
Land area : 3
No of Flat : 1
Road size : 13
Built year : 2073
House type : Semi-commercial
Direction : South
Bedroom : 2
Bathroom : 1
Rooms : 4
Kitchen : 1
Parking : Car 1
Built Up : Sqft