Post Ads

14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa | 9851244111 sold


Gokerneshwor 2 LMC
Kathmandu, State 3
रु.
Price /Aana
1500 Sqft
Land
13 ft
Road

2,394 ID: 1435


  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa
  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa
  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa
  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa
  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa
  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa
  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa
  • 14 Lakh 40 Hajar Aana Maa Kathmandu Maa Jagga Tuu Bikri Maa

मुख्य लिंक हरु
icon

1500 Sqft
icon

13 ft
icon

West
icon

icon

रू. 1400000
icon

Residential

८ आना ३ दाम जग्गा काठमाण्डौैको गोकर्नेश्वर न.पा. वडा नं.२ मा, मेन बाटोकोबाट १०० मिटर भित्र आनाको १७००००० लाख चलिरहेको ठाउमा अर्जेन्ट परेको भएर मात्र बिक्रि गर्न लागेको। बिचेैलियाहरुले (दलालहरुले) कस्ट नगरिदिनुहोला।
नाम: नवराज राउत
सम्पर्क नं. 9851258226

नाम: निरज शाह
सम्पर्क नं. 9851235723

Similar Properties

Name : Bhakta Kc
Phone : 9851244111
Email : Send Email
Date : 2021-01-03 |
Listing ID : 1435
Status : sold

Website : https://www.google.com/maps/@27.7458651,85.411383,64m/data=!3m1!1e3

State : State 3
District : Kathmandu
Muncipality : LMC
VDC : Gokerneshwor
Ward No : 2
Tole : Lampati Nayapati

Price : रु. /Aana
Price Rs : fourteen lakhs Per Aana
Land area : 1500 Sqft
Road size : 13 ft
Direction : West
Land type : Residential
Width / Depth :
Map :