Post Ads

Start business in the Heart of the City | 9854024396


Bhamarpura chowk 7 Janakpurdham
Dhanusha, State 2
रु.
Price flat

Land

Road

11 months ago 1,413 ID: 950


  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City

icon

icon

8+ Bed
icon

5+ Bath
icon

15 Rooms
icon

5+ Kitchen
icon

Car 3+

सुचना! सुचना!! सुचना!!!
शहरको मुटुमा व्यापार सुरू गर्नुहोस्।
➡️प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका को भमरपुरा चौक वाड नं.७,मेन रोडमा(दोबाटो)रहेको ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि उपयुक्त आकर्षक २ वटा फ्ल्याट(AC रहेको)भाडाको लागि खाली छ।
☎️सम्पर्क नं. -९८५४०२४३९६,९८१९८२५४६९

Similar Properties

Name : Kameshwar sah
Phone : 9854024396
Email : Send Email
Date : 2020-07-29 |
Listing ID : 950
Status :

Website :

State : State 2
District : Dhanusha
Muncipality : Janakpurdham
VDC : Bhamarpura chowk
Ward No : 7
Tole :

Price : रु. /
Price Rs : one lakh Per
Land area :
No of Flat : 2
Road size :
Built year : 2067
House type : Commercial
Direction : East
Bedroom : 8+
Bathroom : 5+
Rooms : 15
Kitchen : 5+
Parking : Car 3+