Post Ads

Start business in the Heart of the City |


Bhamarpura chowk 7 Janakpurdham
Dhanusha, State 2
रु. 1,00,000
Price

Land

Road

5 months ago

2,952

ID: 950

Featured
Save

  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City
  • Start business in the Heart of the City

Quick Links
icon

icon

5+ Rooms
icon

8+ Bed
icon

5+ Bath
icon

5+ Kitchen
icon

Car 3+

सुचना! सुचना!! सुचना!!!
शहरको मुटुमा व्यापार सुरू गर्नुहोस्।
➡️प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका को भमरपुरा चौक वाड नं.७,मेन रोडमा(दोबाटो)रहेको ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि उपयुक्त आकर्षक २ वटा फ्ल्याट(AC रहेको)भाडाको लागि खाली छ।
☎️सम्पर्क नं. -९८५४०२४३९६,९८१९८२५४६९

Name : Kameshwar sah
Phone : 9854024396
Email : Send Email
Date : 2022-04-06
Listing ID : 950
Status : Active
State : State 2
District : Dhanusha
Muncipality : Janakpurdham
VDC : Bhamarpura chowk
Ward No : 7
Tole :

Price : रु. 1,00,000
Price Rs : one lakh
Land area :
No of Flat : 2
Road size :
Built year : 2067
House type : Commercial
Direction : East
Bedroom : 8+
Bathroom : 5+
Rooms : 5+
Kitchen : 5+
Parking : Car 3+
Built Up : Sqft

Call