Post Ads

Beautifull house sell in thankot kathmandu | 9823560249


Thankot 1 Chandragiri
Kathmandu, State 3
रु.
Price
5 aana
Land
10
Road

2,668 ID: 230


  • Beautifull house sell in thankot kathmandu
  • Beautifull house sell in thankot kathmandu
  • Beautifull house sell in thankot kathmandu

Quick Links
icon

5 aana
icon

Rooms
icon

7 Bed
icon

1 Bath
icon

Kitchen
icon

Car 2

थानकोट मेन हाईवे देखी कारीब ९०० मिटर नजिकै १० फिटे बाटो भएको कारीब ५ आना २ पैसा मा बनेको साढे १ तले घर र २ कोठा १ ट्वाईलेट भएको छुट्टै टहरा पुरै कम्पाउन्डिङ्ग र फलामे स्लाईडिङ्ग गेट भित्र कार पार्किङ्ग तथा ट्युबेल बोरिङ्ग पानी र सर्कारी खानेपनी बिजुली को सुबिधा भयको घर तुरुन्त बिकृमा छ । डाईरेक्ट खरिद्को लागी घर धनी को फोन ९८४१७८४६९३ वा ९८२३५६०२४९ मा कुनै सङ्कोच नमानी कल गर्नु होला

house sell in kathmandu, land sell in kathmandu, cheap house sell in kathmandu, low cost home sell in kathmandu, home, land, house, rent sell lease, free house in kathmandu., house sell in nepal, sweet home

Premium Properties

Name : kishor kc
Phone : 9823560249
Email : Send Email
Date : 2020-07-29 |
Listing ID : 230
Status :

Website : https://gharjaggakarobar.com/properties/house/house-sell-in-thankot-near-highway/

State : State 3
District : Kathmandu
Muncipality : Chandragiri
VDC : Thankot
Ward No : 1
Tole :

Price : रु.
Price Rs : one crore seventy five lakhs
Land area : 5 aana
No of Flat : 1.5
Road size : 10
Built year : 2070
House type :
Direction : East
Bedroom : 7
Bathroom : 1
Rooms : 7
Kitchen :
Parking : Car 2
Built Up : Sqft