Post Ads

author BBC Nepali author3 weeks ago
घरजग्गाः राष्ट्र ब्याङ्कले नियमित रूपमा मूल्य सर्वेक्षण गर्ने

तपाईँको कारोबारलाई असर पार्छ कि पार्दैन?

author मालपोत खबर author 6 months ago
बैंकहरुले यसरी गर्छन धितोको मुल्यांकन

घर निर्माणको सन्दर्भमा जग्गाको फेयर मार्केट भ्यालू र घरको स्टिमेटेड लागत धितोका रुपमा रहन्छ ।

Popular