Post Ads

House on Sell |


3 Aana 5 Gokarneswor
Kathmandu, State 3
रु. 1,95,00,000
Price
3 Aana
Land
13 ft
Road

2 months ago

1,390

ID: 2326

Featured
Save

  • House on Sell
  • House on Sell

Quick Links
icon

3 Aana
icon

Rooms
icon

6 Bed
icon

3 Bath
icon

3 Kitchen
icon

Car 1

* काठमाण्डौ जोरपाटी, माकलबारीमा ३ आनामा बनेको अढाईतले घर विक्रिमा ।
* घर देखी बस स्टेण्ड १ मिनेटको पैदलदुरीमा रहेको ।
* नेपाल मेडीकल कलेज १ मिनेटको दुरीमा रहेको ।
* ५ वडा बेडरुम, २ वडा किचेन, १ स्टोर रुम, ३ वडा टवाईलेट बाथरुम भएको ।
* १ वटा कार र २ वटा मोटरसाईकल पार्क गर्नमिल्ने ।
* १३ फिटे पिच बाटो भएको ।

Name : Sunil
Phone : 9818097854
Email : Send Email
Date : 2022-04-06
Listing ID : 2326
Status : Active
State : State 3
District : Kathmandu
Muncipality : Gokarneswor
VDC : 3 Aana
Ward No : 5
Tole : Pragati

Price : रु. 1,95,00,000
Price Rs : one crore ninety five lakhs
Land area : 3 Aana
No of Flat : 2.5
Road size : 13 ft
Built year : 2068
House type : Residential
Direction : West
Bedroom : 6
Bathroom : 3
Rooms :
Kitchen :
Parking : Car 1
Built Up : Sqft

Call