Post Ads

Land sale in Khumaltar |


Khumaltar 23 LMC
Lalitpur, State 3
रु. 36,00,000
Price
8 aana
Land
20 ft
Road

11 months ago

4,317

ID: 1941

Featured
Save


Quick Links
icon

8 aana
icon

20 ft
icon

South east
icon

icon

रू. 36,00,000
icon

New-Plotting

खुमलटार माइक्रो स्टेसन बाट २०० मिटर को दुरीमा रहेको मेन र साहयक रोडले छोएको सुमेरु हस्पिटल बाट नजिक आकर्सक ८ आना जग्गा बिक्रिमा । यो ठाउमा किन वेच भएको ४० लाख प्रती आना तर यो जग्गा ३६ लाख प्रती आनामा पाउनु हुनेछ। अती आवश्यक परेको ले बेच्न लागेको I
https://maps.app.goo.gl/JXqz5pWYsJq8CoS17

Name : Janak Acharya
Phone : 9855088330
Email : Send Email
Date : 2022-04-06
Listing ID : 1941
Status : Active
State : State 3
District : Lalitpur
Muncipality : LMC
VDC : Khumaltar
Ward No : 23
Tole : Micro station

Price : रु. 36,00,000
Price Rs : thirty six lakhs Per Aana
Land area : 8 aana
Road size : 20 ft
Direction : South east
Land type : New-Plotting
Width / Depth :
Map :

Call