Post Ads

akarsak gaderi bikrima | 9852851105


kamalbinayak 5 changunarayan
Bhaktapur, State 3
रु.
Price /Aana
4 ana
Land
20 ft
Road

1,183 ID: 1655


  • akarsak gaderi bikrima
  • akarsak gaderi bikrima
  • akarsak gaderi bikrima
  • akarsak gaderi bikrima
  • akarsak gaderi bikrima
  • akarsak gaderi bikrima

मुख्य लिंक हरु
icon

4 ana
icon

20 ft
icon

East
icon

icon

रू. 1775000
icon

Residential

भक्तपुर चाँगुनारायण छालिंग, बिधुत प्राधिकरण (आर्मी क्यामप ) पछाडी मैन रोड बाट १०० मिटर भित्र २० फिट बाटो मा पुर्बी महोडा भएको बसो बास को लागि अति उत्तम वरिपरी बस्ति बसी सकेको तुरुन्त घर बनाऊनु मिल्नी ४ आना सुंदर घडेरी बिक्रिमा

Similar Properties

Name : prem kumar shrestha
Phone : 9852851105
Email : Send Email
Date : 2021-03-15 |
Listing ID : 1655
Status :

Website :

State : State 3
District : Bhaktapur
Muncipality : changunarayan
VDC : kamalbinayak
Ward No : 5
Tole : chaling

Price : रु. /Aana
Price Rs : seventeen lakhs seventy five thousands Per Aana
Land area : 4 ana
Road size : 20 ft
Direction : East
Land type : Residential
Width / Depth :
Map :